Ventilatie van stembureaus in coronatijd - aandachtspunten

Op 17 maart mogen Nederlandse burgers weer stemmen voor de Tweede Kamer. In deze coronatijd worden er extra maatregelen getroffen om zo veilig mogelijk te kunnen stemmen. De Kiesraad en het RIVM geven aan dat de ventilatie in stembureaus in orde moet zijn, maar waaraan de ventilatie moet voldoen wordt echter niet precies aangegeven. Masterplan Ventilatie heeft daarom een aantal adviezen opgesteld.