Ventilatie in scholen toereikend? Quickscan biedt duidelijkheid

Met de Quickscan ventilatie in scholen kunnen technisch dienstverleners samen met gebouwbeheerders bepalen of de ventilatie in een schoolgebouw voldoet aan de gestelde eisen.