Aantal warmtenetaansluitingen verdubbelt voor 2030

Volgens het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 verdubbelt het aantal warmtenetaansluitingen naar 950.000 in 2030. Een andere belangrijke ontwikkeling is het Startmotorkader. Dit akkoord tussen warmtebedrijven en woningcorporaties heeft nu al geleid tot 89 nieuwe warmteprojecten.
Foto: Nuon/Jorrit Lousberg