Wet kwaliteitsborging en de installateur: toon aan dat je goed werk levert

Over ruim een jaar treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het toezicht op het bouwproces wordt anders. Het functioneren van gebouwen en installatie wordt getoetst. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de installateur? Wie is aansprakelijk voor gebreken?

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en krijg:

  • Uitleg van praktijksituaties: wat mag wel en wat mag niet
  • Praktische informatie over relevante normen en wetgeving
  • Aandacht voor de energietransitie