Aangescherpte eisen voor legionellapreventie-adviseurs

De beoordelingsrichtlijn voor Legionellapreventie (BRL6010) is herzien. De nieuwe BRL gaat in per 1 januari 2021. Het moet voor opdrachtgevers leiden tot betere risicoanalyses en transparantere beheersplannen van legionella-adviseurs met een bewijs van vakbekwaamheid. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.