Warmtepomp cruciale schakel in klimaatsystemen van de toekomst?

Wat gaat er de komende dertig jaar gebeuren met de verwarming van gebouwen? Gaan we van aardgasdominant naar warmtepompdominant? Welke technologieën voor warmtepompen, bronnen en afgiftesystemen zijn kansrijk? Is de lucht-waterwarmtepomp die nu de snelste groei laat zien, een blijvertje, of dienen zich andere combinaties aan? We wagen een blik in de toekomst.