Meer subsidie voor duurzame renovatie concepten in gebouwde omgeving

Om een nieuwe generatie renovatieconcepten met bijvoorbeeld warmtepompen, batterij-opslag en zonnepanelen te stimuleren, wil de overheid marktpartijen de komende jaren extra ondersteunen via de zogeheten MOOI-regeling. Want met 71 initiatieven was het oorspronkelijke subsidieplafond reeds overschreden.