Herziene NEN 1087: wat staat er in de nieuwe ventilatienorm?

Wat gaat de nieuwe NEN 1087 ons brengen? Marco Hofman, voorzitter van de NEN-normsubcommissie die gaat over ventilatie van gebouwen, heeft hoge verwachtingen: "Hiermee is de volgende stap gezet voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen”. Een interview over de stand van zaken.