Warmteterugwinning met een warmtewiel

Voor warmteterugwinning (wtw) bestaan verschillende systemen. Deze zijn onder te verdelen in recuperatieve wtw-systemen en regeneratieve wtw-systemen. Onder de regeneratieve systemen vallen de wtw-systemen met een warmtewiel. Hoe werken die precies?
Warmtewiel met inbouw in luchtbehandelingskast. Bron: Google Afbeeldingen