Herziening norm gasdistributieleidingen ter commentaar

NEN heeft deel 10 herzien van de normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’. Het normontwerp is gepubliceerd voor commentaar.