Lokaal ventileren zonder extra leidingen

Ventileren is noodzakelijk voor een goede vochtbalans en het beperken van de CO2-concentratie in woningen. Bij nieuwbouw wordt steeds vaker een balansventilatiesysteem (systeem D) geïnstalleerd. Maar wat is de oplossing bij renovatie, als bewoners niet zitten te wachten op breekwerk voor het aanleggen van extra kanalen. Lokale vraaggestuurde ventilatie op basis van systeem C lijkt een goed alternatief te zijn.