Eigenschappen van aardgas voor stoken en verbranden

Aardgas is in Nederland de meest toegepaste brandstof voor verwarming en warmtapwaterbereiding. Het Groningse aardgas bevat ongeveer 14,35% stikstof en is een laagcalorisch gas. Welke eigenschappen van aardgas zijn van belang voor de stooktechniek en verwarmingstechniek?