Nieuwe methode voor bepaling ventilatieprestatie

“Doet ie het of doet ie het niet?” Dat is de vraag waar het bij ventilatiesystemen uiteindelijk om draait. Met dat doel wordt in de nieuwe NEN 1087 voor ventilatie van gebouwen de ‘Indicatieve Beoordelingsmethode voor Ventilatie Prestatie’ opgenomen. Het is een methode om te bepalen in hoeverre een ventilatiesysteem van een woning in de praktijk functioneert.