Zijn loden leidingen bedreiging voor de volksgezondheid?

Nog steeds zijn niet alle loden binnenleidingen in Nederlandse huizen vervangen. Daardoor loopt een groot deel van de Nederlandse bevolking gezondheidsrisico’s, stelt de Gezondheidsraad. Hoe groot zijn deze risico's nu precies, en wat kunnen installateurs betekenen voor de sanering van deze leidingen?