Richtlijnen voorkomen corrosie en ketelsteen in leidingen

Leidingen in watervoerende installaties zijn gevoelig voor corrosie. Een vernieuwde ISSO-richtlijn wil dat helpen voorkomen.