Leren van prefab

Prefab wordt vaak genoemd als een oplossing voor het tekort aan menskracht en tijd in de bouw en de installatietechniek. Daarnaast zou het veel faalkosten voorkomen. Maar hoe zijn de ervaringen in de praktijk? Bij groothandels GévierDales en Wasco mocht Gawalo een kijkje in de keuken nemen.