Technisch ontwerp van zonneboilersystemen

Bij het ontwerpen van zonneboilersystemen kunnen leveranciers veel ondersteuning bieden, omdat zij de precieze werking en opbrengst van hun zonneboilersysteem kennen. Wel zijn er een aantal vuistregels te geven over plaatsing, dimensionering, montage en materialen.