Kleintje Riolering herzien

Isso heeft een herziene versie gepubliceerd van het Kleintje Riolering. De gewijzigde norm NEN 3215 was de aanleiding om ook de technische richtlijn NTR 3216 en Kleintje Riolering te herzien.