Energieleverancier moet klanten helpen met zuinige verwarmingsinstallaties

De EU-landen moeten veel meer doen om hun energieverbruik terug te dringen. In het huidige tempo wordt de doelstelling om in 2020 minstens 20 procent minder energie te verbruiken dan nu niet gehaald. De bestaande maatregelen zullen slechts tot de helft daarvan leiden.