Stadsverwarming voor Diemense woonwijk Holland Park

In Holland Park, een nieuwe wijk ten oosten van Amsterdam, kregen de nieuwbouwwoningen een aansluiting op het warmtenet. Daarnaast kregen de woningen onder meer pv-panelen, warmteterugwin-installaties en laagverbruik elektra-installaties.

In het complex OurCampus Amsterdam Diemen komen circa 1.700 studentenwoningen, die voor een deel zijn gerealiseerd in leegstaande voormalige kantoorgebouwen. Daarnaast verrijst de nieuwe Diemense woonwijk Holland Park.

De campus en de woonwijk Holland Park zijn met elkaar verbonden en delen voorzieningen zoals winkels, restaurants en sportgelegenheden. De bebouwing in Holland Park bestaat voor het grootste deel uit appartementengebouwen en woontorens tot vijftien woonlagen. Circa zeventig procent van de woningen is koop en ongeveer dertig procent is huur.

In september 2015 ging de eerste paal de grond in. Inmiddels zijn al ruim zevenhonderd woningen opgeleverd. Naar verwachting is Holland Park in 2022 afgerond. De wijk telt dan ruim tweeduizend woningen.

Alternatieven voor gas afwegen

André Snippe is directeur van Snippe Projecten en initiator van zowel de studentencampus als Holland Park. Projectontwikkelaars Bouwaccent en Snippe Projecten werken samen aan de realisatie van Holland Park.

Op het gebied van duurzaamheid heeft André Snippe een duidelijke en pragmatische visie. Daar past ook een aansluiting op stadswarmte bij. “In de nabije toekomst zullen we geen gas meer tot onze beschikking hebben. En we willen graag duurzaam bouwen. Nuon was al aanwezig in dit gebied, dus de keuze voor stadswarmte lag eigenlijk wel voor de hand. Het kwam ons goed uit.”

Naar alternatieven zoals warmte-koudeopslag (WKO) is wel gekeken, vertelt Snippe. Het makkelijk kunnen aansluiten op stadswarmte bleek doorslaggevend te zijn. OurCampus Amsterdam Diemen maakt al gebruik van stadsverwarming.

Aansluiten op stadswarmte

Raymond van Bulderen, Business Manager voor de regio Amsterdam bij Nuon Warmte, vertelt over het uitrollen van het warmtenet in Holland Park. “Er waren wel wat uitdagingen in deze buurt, vooral vanwege de vele waterpartijen. We hebben toen gekeken hoe we de leidingen op de beste manier konden aanleggen: in het water of onder de watergang door. Ook hebben we zogeheten flexwell boringen overwogen, waarbij je aan de ene kant begint met boren en aan de andere kant van de waterpartij weer boven komt. De mediumbuis is dan flexibel, waardoor op een korte afstand een grote buigstraal kan worden gerealiseerd. Uiteindelijk hebben we gekozen voor het traditionele bezinken: een U-constructie die dan onder de waterpartij wordt ingegraven.”

Warmtenetleidingen gevoelig voor trilling

Aldo Miltenburg, ontwikkelaar bij Snippe, wijst erop dat zorgvuldig plannen van groot belang is. “Er komt een extra stukje voorbereiding bij kijken, omdat je tijdig de aanleg van stadswarmte en de bouw van woningen op elkaar moet afstemmen. Een nadeel is dat je bij aangelegde warmtenetleidingen te maken hebt met beperkingen voor de bouwwerkzaamheden. De leidingen zijn namelijk gevoelig voor extreme trillingen en verplaatsingen.”

Dubbele meterkast

Naast stadswarmte kregen de woningen in Holland Park onder meer pv-panelen, warmteterugwin-installaties en laagverbruik elektra-installaties. Duurzaamheid maakt deel uit van het plan Holland Park. Snippe: “We hebben op de verkoopafdeling in ons kantoorgebouw modelwoningen ingericht die door geïnteresseerden kunnen worden bezichtigd. In de modelwoning is ook de dubbele meterkast opgenomen, waarin het separate deel zit voor de stadswarmte. En de keuken is uitgerust met een inductiekookplaat.”

Afgiftesysteem voor hoogbouw

Omdat Holland Park voor een deel uit hoogbouw bestaat, ontwikkelde Nuon een nieuw afgiftesysteem dat geoptimaliseerd is voor hoogbouw en dat over een extra functionaliteit beschikt. Ieder woning-afgiftesysteem is dan extra uitgerust met een scheidingswisselaar en drukverhogingsunit. Van Bulderen: “Dit afgiftesysteem maakt het voor de bouwer gemakkelijker en goedkoper om hoogbouwwoningen aan te sluiten op het warmtenet.”

Het aanleggen van stadswarmte in nieuwbouwwijken is doorgaans een stuk eenvoudiger dan in bestaande buurten. Nieuwbouwprojecten kunnen dan ook relatief eenvoudig een steentje bijdragen aan een vrijwel klimaatneutraal Nederland, de doelstelling die de Nederlandse regering voor 2050 heeft bepaald.

Dit vind je misschien ook interessant