Ontwerp-Klimaatakkoord gepresenteerd

Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad heeft op vrijdag 21 december het ontwerp van het Klimaatakkoord aan het kabinet overhandigd. Minister Wiebes heeft de plannen in ontvangst genomen. Het gaat volgens de minister nog maar om een tussenstap.