Energielabels: van advies naar uitvoering

Bij het opstellen van een energieprestatieadvies zitten adviseurs meestal aan de voorkant en installateurs aan de achterkant van het traject. Doorgaans is er weinig informatie-uitwisseling tussen adviseur en installateur. Geldt hier: ‘schoenmaker, blijf bij je leest’, of zou meer samenwerking wenselijk zijn?