De potentie van aquathermie als alternatief voor aardgas

Thermische energie uit water is een tot nu toe onderbelicht alternatief voor aardgas. Dat constateren CE Delft en Deltares in het rapport ‘Nationaal potentieel van aquathermie. Analyse en review van de mogelijkheden’.