Legionellabesmetting eist steeds meer mensenlevens

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) groeit het aantal legionellaslachtoffers in Nederland hard. Een besmetting met de legionellabacterie werd in 2017 zelfs 31 Nederlanders fataal.