Installateurs kunnen gebouweigenaren helpen bij legionellapreventie

Door goed beheer en onderhoud van waterinstallaties kan legionellabesmetting voorkomen worden. En juist daarin kan de installateur een belangrijke rol spelen, denkt Bert Bekkers, inspecteur kwaliteitsbewaking bij Brabant Water. Omdat opdrachtgevers en eigenaren het risico van een legionellabesmetting onderschatten, is het belangrijk dat installateurs wijzen op de risico’s.