Warmtapwaterbereiding steeds vaker maatwerk

In goed geïsoleerde woningen kan het energieverbruik voor warm tapwater oplopen tot 50% of meer. Door het afscheid van de cv-ketel zeggen we bovendien vaarwel tegen een eenvoudige manier om dat water op te warmen. Daarmee wordt het bereiden van warm tapwater steeds vaker maatwerk waarover de installateur moet adviseren.