BRL6010 over legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties herzien

De certificatieregeling BRL6010 “risicoanalyses en beheersplannen legionellapreventie in collectieve leidingwaterinstallaties” is herzien.