Afgiftesystemen voor lagetemperatuurverwarming

In de discussie over de duurzame verwarming is er vooral aandacht voor de warmtebron: de warmtepomp, de biomassaketel of het warmtenet. Maar hoe zit het met de afgiftesystemen, zoals de radiatoren Zijn er ook hier innovaties en nieuwe toetreders op de markt? Een rondje langs leveranciers en groothandels.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en krijg:

  • Uitleg van praktijksituaties: wat mag wel en wat mag niet
  • Praktische informatie over relevante normen en wetgeving
  • Aandacht voor de energietransitie