Gawalo maart 2018

In deze editie o.a. verplichte erkenning cv-installateurs, warm tapwaterbereiding met zonnecollectoren, beter binnenklimaat.