Legionellascan helpt adviseur en gebouweigenaar bij naleven regels

Met de LegionellaScan van kennisinstituut ISSO kunnen eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties in gebouwen stap voor stap ontdekken of zij de juiste maatregelen treffen, en of zij aan de voor hen geldende, wettelijke regelgeving voldoen.