Van design naar onderhoud en beheer: een optimale BIM-workflow

Projecten in fasen uitwerken is niets nieuws in de installatietechniek; na de initiatiefase komt het structuurontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uiteindelijk het uitvoeringsontwerp. Deze werkwijze is gebaseerd op principes als “van grof naar fijn”, “eerst denken, dan doen” en het “sturen op proces en resultaat”, waarbij gelet wordt op de belangrijkste beheersfactoren: tijd, geld en kwaliteit. Maar hoe pas je zo’n workflow optimaal toe in een BIM-project?