Big data en de installatiebranche: op weg naar beter ondernemerschap

De bouwsector wordt de laatste jaren geconfronteerd met tal van technologische innovaties. Bij veel daarvan speelt het gebruik en de analyse van data een belangrijke rol. Producten en processen kunnen hiermee slimmer en efficiënter worden gemaakt. Betekent dit dat de werkzaamheden van installateurs ingrijpend veranderen? In dit artikel kijken we naar wat deze omslag voor installateurs kan betekenen en welke kansen er voor hen liggen op dit gebied.