Uneto-VNI over erkende installateur: "uitstel is geen afstel"

De certificeringsregeling voor cv-installateurs werd in december opnieuw uitgesteld, maar dat betekent volgen vakspecialist klimaattechniek Fred Vos van Uneto-VNI geenszins afstel. Wat vooral belangrijk is, meent Vos, is dat er weer een gelijk speelveld voor installateurs komt. “Als het wettelijk geregeld is, moet iedereen aan dezelfde eisen voldoen.”