‘Een verbeterd bouwproces met minimale clashes en faalkosten’

Aan de Amsterdamse Zuidas wordt de laatste hand gelegd aan ‘The New Atrium’, een ingrijpend renovatie- en nieuwbouwproject waarbij het bestaande Atriumgebouw uit 1976 gefaseerd wordt gerenoveerd en uitgebreid met een noord- en zuidtoren van resp. 10.000 en 16.500 m² BVO, een ondergrondse, dubbellaagse parkeergarage van 15.000 m² BVO en 5.000 m² BVO commerciële ruimtes. Bij het ontwerp en de bouw staan transparantie, flexibiliteit en duurzaamheid centraal, waar de installaties een belangrijke rol in spelen.