Gawalo oktober 2017

In deze editie: meer keuzevrijheid ketel door nieuw CLV-systeem, legionellapreventie, nieuwe manieren om regenwater op te vangen.