Gasloze gebouwen onderdeel nieuwe regeerakkoord

In 2021 zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Stapsgewijs zal dat ook gaan gelden voor de bestaande woningvoorraad.