Materieelbeheer via de smartphone

Eenvoudig alle benodigde data aflezen op de smartphone of laptop, zodat precies duidelijk is welk materieel waar wordt ingezet en door wie: Hilti ontwikkelt het ON!Track systeem dat producent onafhankelijke informatie geeft via een systeem met smart tags. Het is een ontwikkeling die past in de reeks van noviteiten die het bedrijf heeft ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag uit de markt.