Technische Unie heeft eerste volledig elektrische vrachtwagen in gebruik genomen

Vanaf vandaag verzorgt Technische Unie de dagelijkse distributie in de regio Amsterdam ook met een volledig elektrische vrachtwagen. Technische Unie, dé groothandel in technische installatiematerialen, draagt hiermee bij aan een beter leefklimaat. Daarnaast past de inzet van de elektrische vrachtwagen uitstekend binnen de doelstelling van Technische Unie om de CO2-uitstoot van haar onderneming in 2015 met tien procent te reduceren. Als schakel in de keten tussen fabrikant en klant hecht Technische Unie veel belang aan milieubewust ondernemen. Naast duurzaam transport vertaalt dit zich bijvoorbeeld in het beschikbaar stellen van informatie over ‘groene’ alternatieven voor installatiematerialen en in een sterk gereduceerd gebruik van verpakkingsmateriaal.