Warm tapwater met warmtepomp of combiketel?

“Efficiëntie van warmtapwaterbereiding” en “Herziening praktijkrichtlijnen riolering”. Over deze thema’s discussieert de Innovatiegroep Sanitaire Technieken van TVVL op vrijdag 30 september 2016. De discussiebijeenkomst is ook toegankelijk voor niet-leden.