Opinie: Bereiding warm tapwater verdient veel meer aandacht

Op 30 september heeft de TVVL Expertgroep Sanitaire Techniek zijn jaarlijkse Innovatiegroepbijeenkomst gehouden. Irene van Veelen (ISSO) en Andreas Moerman (KWR Watercycle Research Institute) hebben een verhandeling gehouden over de efficiëntie van warmtapwater in woningen, waarbij de verschillen zijn weergegeven tussen het berekende energiegebruik conform de NEN7120 (EPC) en het werkelijke energiegebruik op basis van het simulatiemodel SIMDEUM.