Prijzen installatiesector bereiken recordlaagte

De prijzen in de installatiesector zijn tot recordlaagte gedaald, stelt installatieconcern Unica in zijn jaarverslag over 2010. "Opdrachtgevers gebruiken de crisis om voor hen zo gunstig mogelijke prijzen te bedingen."

Volgens installatieconcern Unica hebben de prijzen op de aanbestedingsmarkt afgelopen jaar een absoluut dieptepunt bereikt. In het derde kwartaal van 2010 werden elektrotechnische werken zelfs aanbesteed “op een niveau van 35 procent onder de standaard directiebegroting”, aldus Unica. Voor werktuigkundige installaties bleef dit ‘beperkt’ tot 19 procent.

Onverantwoord

Unica noemt het extreem lage prijsniveau “onverantwoord” en weigert naar eigen zeggen om “structureel werk aan te nemen onder kostprijs”. Gemakkelijk is dat echter niet, ervaart de onderneming. Opdrachtgevers gebruiken de crisis regelmatig om voor hen zo gunstig mogelijke prijzen te bedingen.

Kwaliteit

“Sommige proberen de concurrentiedruk maximaal te benutten”, aldus de installateur. “Maar gelukkig zien we bij een aantal aanbestedingsplichtige diensten een voorzichtige trend waarbij de aanneemsom ondergeschikt wordt gemaakt aan de kwaliteit van de dienstverlening.”