Recht op sorry

Misschien herkent u dat wel. Er is een klus geklaard, maar de manier waarop is dramatisch. Aan de opdracht werd wel voldaan, maar vraag niet hoe. In dergelijke gevallen biedt het schaderecht voldoende mogelijkheden om schade vergoed te krijgen. Overheersend is de vooronderstelling (ook bij juristen) dat dan vooral de materiële schade (dus in euro’s) moet worden gecompenseerd. Wetenschappelijk onderzoek nuanceert dit.