Frisse School komt in Venlo tot leven

De eerste resultaten van innovatieteam FINN om te komen tot een ‘Frisse School’ zijn niet alleen bekend, maar ook te bezichtigen én te ervaren. Naast kennisdeling konden deelnemers aan de KIEN-innovatietafel op 23 maart bij het Integraal Kindcentrum De Zuidstroom zelf ervaren hoe het inspiratiedocument ‘Op school, daar wil je zijn’ tot leven is gekomen. Op de bijeenkomst waren onder meer vertegenwoordigers van fabrikanten, installateurs, adviesorganisaties, verschillende kennisinstituten en scholen aanwezig.