Leidraad voor aanbesteden energieprestatiecontract

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een leidraad opgesteld voor het afsluiten van een energieprestatiecontract met een energie service company (esco). De leidraad is geschreven voor aanbestedende diensten, opdrachtnemers en consultants.