Onderzoekscentra voor energietransitie bundelen krachten

TNO, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Energy Academy Europe (EAE) hebben samen een Open Innovation Centre (OIC) opgericht. Ze willen zich daarin buigen over de grote energievraagstukken van de toekomst.

Het Open Innovation Centre wil de energietransitie van Nederland en Europa versnellen. EAE, TNO en ECN willen het energiesysteem daarbij in zijn geheel bekijken. Daarvoor combineren ze kennis uit diverse disciplines, methoden, databases en energiemodellen. In het centrum wordt een onderzoeksgemeenschap bijeengebracht in een mix van toegepast en wetenschappelijk onderzoek. De leden zijn onder andere promovendi die vanuit verschillende disciplines worden begeleid. Onderzoek wordt in het Open Innovation Centre gekoppeld aan concrete cases vanuit het bedrijfsleven.

Onderzoeksinstituten

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is een onderzoeksinstituut op het gebied van duurzame energie in Nederland. Het ontwikkelt zowel nieuwe technologieën als beleidsadvies voor de overheid. TNO levert kennis en technologie aan bedrijven en overheden. Energy Academy Europe is een instituut in aanbouw op het gebied van energietransitie. Het is een samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen binnen Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen met verschillende expertises. Samen werken ze aan oplossingen voor een duurzame productie en consumptie van energie. Het Open Innovation Center wordt gehuisvest bij Rijksuniversiteit Groningen, in het nog nieuw te openen gebouw van Energy Academy Europe.

Dit vind je misschien ook interessant