All-electric NOM-woning zorgt niet voor CO2-reductie

In hoeverre dragen nul-op-de-meterwoningen echt bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot?  Is het niet wenselijk dat ook andere innovaties een kans krijgen in de zoektocht naar CO2-reductie en verduurzaming? Daarover vindt de laatste tijd steeds meer discussie plaats. Illustraties hiervan zijn het voornemen van Minister Blok om ook NOM-concepten op gas toe te laten tot de EPV en de Kamervragen die daarover weer gesteld zijn door Albert de Vries.