Afleversets steeds vaker in beeld

Nu vanwege de klimaataanpak vol wordt ingezet op collectieve warmte met wko's en warmtenetten krijgen installateurs steeds vaker te maken met afleversets. Innovaties in deze techniek zijn zeldzaam. Maar steeds vaker worden er afleversets toegepast die kunnen omgaan met verwarming én koeling. Deze worden vooral toegepast in appartementsgebouwen die aangesloten zijn op een wko.