Doorstroomtoestel: onbeperkt warm water

Doorstroomverwarmer, doorstroomtoestel of elektrische geiser: deze toestellen zijn te koop onder meerdere benamingen. De hoeveelheid warm tapwater die het apparaat levert is afhankelijk van het vermogen. Omdat er geen voorraadvat is, verwarmt het toestel alleen water wanneer er vraag naar warm tapwater is. Maar wat zijn de nadelen? Dit is het zesde en laatste deel in de reeks over oplossingen voor warm tapwater bij all-electric systemen.