NEN 3215 voor gebouwriolering aangepast

De NEN 3215 voor gebouwriolering omschrijft aan welke eisen de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater moet voldoen. Het Bouwbesluit verwijst hiervoor naar deze norm. De norm is op een aantal punten gewijzigd, verduidelijkt en geactualiseerd.