Startsein warmteleiding Rijswijk-Leiden

De ondergrondse warmteleiding tussen Rijswijk en Leiden is een uitbreiding van het warmtetransportnet WarmtelinQ. Dat net verbindt straks de Rotterdamse haven met Den Haag. De Provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Gasunie hebben het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio Leiden ondertekend. Minister Jetten van Klimaat en Energie was daarbij aanwezig.